• +30 24210 74966
 • smartgrids-sec@e-ce.uth.grΣτόχος του Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» είναι η υψηλού επιπέδου επιστημονική θεωρητική και εφαρμοσμένη εξειδίκευση κατόχων τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, αφενός μεν για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε σχετικούς τομείς, αφετέρου δε, για τη διαμόρφωση κατάλληλου επιστημονικού υπόβαθρου για τη συνέχιση των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο ως απόρροια της έρευνας και εμβάθυνσης των γνώσεων σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς Ο στόχος του Π.Μ.Σ με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» είναι να παρέχει στους υποψηφίους:

 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση για την κατανόηση των αρχών και των τεχνολογιών της ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Προηγμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα όπως, Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα, Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Απελευθέρωση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Οικονομικά Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Μικροδίκτυα.
 • Ευρεία κατανόηση των ζητημάτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε σχετικούς τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την απαραίτητη γνώση των μεθόδων για την επίλυση αυτών των προβλημάτων
 • Εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας με τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας και μελέτης.
 • Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις στην διαρκώς αναπτυσσόμενη και μεταβαλλόμενη βιομηχανία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Απαραίτητη επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των εξελισσόμενων υποδομών στον τομέα των ευφυών ενεργειακών δικτύων
 • Δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, ώστε να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, καθώς και την λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον.
 • Απαραίτητη επιστημονική υποδομή για τη συμμετοχή και παρακολούθηση Διδακτορικών Σπουδών σε σχετικούς τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας.

To Π.Μ.Σ. παρέχει εξειδικευμένη γνώση και εκπαίδευση για την κατανόηση των αρχών επιστημονικών περιοχών και την απόκτηση δεξιοτήτων σε γνωστικά αντικείμενα, όπως:

 • Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα
 • Παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Λειτουργία και έλεγχος ευφυών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 • Κατανεμημένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
 • Τεχνητή Νοημοσύνη σε Συστήματα Ηλεκτρικής ΕνέργειαςΜαθησιακά Αποτελέσματα

Τα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» παρέχονται στην αντίστοιχη περιγραφή του μαθήματος. Σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα του Π.Μ.Σ., με την επιτυχή ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» (MSc in Smart Grid Energy Systems), οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να:

 • Κατέχουν τις βασικές γνώσεις σε επιστημονικές περιοχές όπως, Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα, Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Απελευθέρωση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Οικονομικά Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Μικροδίκτυα.
 • Κατέχουν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και δεξιότητες σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, ώστε να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, καθώς και την λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον.
 • Κατέχουν το απαραίτητο θεωρητικό και υπολογιστικό υπόβαθρο για την εκπόνηση και παρουσίαση μελετών σε ενεργειακά θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.
 • Κατέχουν δεξιότητες ενός εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που μπορεί είτε αυτοδύναμα είτε μέρος ομάδας να εκπονήσει ή να συντονίσει μία ολοκληρωμένη ενεργειακή μελέτη είτε να ενταχθεί άμεσα στην αγορά εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς στο πεδίο των έξυπνων/ευφυών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
 • Έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για συμμετοχή σε εργασιακό περιβάλλον με πραγματικά προβλήματα και υπόδειξη λύσεων σε ότι αφορά τη λειτουργία και τον έλεγχο των σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Έχουν την ικανότητα να αξιολογούν κριτικά και να αναλύουν αποτελέσματα ενεργειακών μελετών συναφών με τα Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Έχουν την δυνατότητα να ενεργούν σε ομαδικό περιβάλλον, να συνεργάζονται, να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν μια απλή ερευνητική δραστηριότητα τόσο σε ειδικούς όσο και σε μη ειδικούς και να μεταβιβάζουν εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.
 • Είναι σε θέση να διεξάγουν υψηλού επιπέδου έρευνα σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος και να παρακολουθήσουν άμεσα προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών σε σχετικούς τομείς με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.
Απευθύνεται σε

Το Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» απευθύνεται σε κάτοχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές οι οποίοι οφείλουν μικρό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνον εάν προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών έως την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής τους.
Διάρκεια Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» προσφέρεται ως πρόγραμμα πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η κανονική διάρκεια φοίτησης για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» είναι δύο (2) εξάμηνα. Η μερική φοίτηση απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους που εργάζονται και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις που κατέχουν, διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθούν μαθήματα παράλληλα με την εργασία τους.
Τέλη φοίτησης

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. υπάρχει τέλος φοίτησης το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 2.000€ για το σύνολο του προγράμματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022 εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν, εφόσον πληρούν τα κατά νόμο οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος.
Υποτροφίες

 • Το Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 • Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση στη διάρκεια των σπουδών.
 • Το ΤΗΜΜΥ μπορεί να αναθέσει επικουρικό έργο στους υπότροφους φοιτητές.
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

 • Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ο οποίος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενικής πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας.
 • Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος επιβλέπει τη φοίτηση και την ερευνητική πρόοδο του φοιτητή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Ακαδημαϊκού Συμβούλου. Συγκεκριμένα, παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή, τον συμβουλεύει σε ακαδημαϊκά, οργανωτικά ή διοικητικά θέματα και εισηγείται θέματα που τον αφορούν στη Συνέλευση του Τμήματος.
Διεξαγωγή Μαθημάτωv

 • Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται είτε δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος ΗΜΜΥ είτε με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση εγκεκριμένης πλατφόρμας από το πανεπιστήμιο.
 • Για την διεξαγωγή των μαθημάτων χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος ΗΜΜΥ.Μαθήματα

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σε έξι (6) Μεταπτυχιακά Μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε σαράντα πέντε (45) πιστωτικές μονάδες, κατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι εξήντα (60). Η δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. ακολουθεί τα καλύτερα διεθνή πρότυπα.


Χειμερινό ΕξάμηνοΑ/Α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) Υποχρεωτικό / Επιλογής
1 Οικονομικά Ενέργειας
Energy Economics
7,5 Υ
2 Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Power System Analysis
7,5 Υ
3 Διεσπαρμένη Παραγωγή
Distributed Generation
7,5 Υ
Επιλογή: Ένα εκ των παρακάτω δύο μαθημάτων
4 Τεχνητή Νοημοσύνη σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Artificial Intelligence in Power Systems
7,5 Ε
5 Τηλεπικοινωνίες σε Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Telecommunications in Smart Grids
7,5 Ε

Εαρινό Εξάμηνο

Α/Α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) Υποχρεωτικό / Επιλογής
1 Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Deregulation of the Electricity Market
7,5 Υ
Επιλογή: Ένα εκ των παρακάτω δύο μαθημάτων
2 Σχεδιασμός και Λειτουργία Ευφυών Ηλεκτρικών Δικτύων
Design and Operation of Smart Grid Power Systems
7,5 Ε
3 Μετρήσεις, Έλεγχος και Ηλεκτρονικά Ισχύος
Measurements, Control and Power Electronics
7,5 Ε

Διπλωματική Εργασία

Α/Α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) Υποχρεωτικό / Επιλογής
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
MSc Thesis
15 Υ